Sprawozdanie Fundacji

Przemyślany, dnia 15 listopada 2014 r.

Fundacja „Oświata Polska za Granicą”
Warszawa skwer Kardynała Wyszyńskiego 9

Sprawozdanie
merytoryczno – finansowe
z wykonania zadania zgodnie z umową nr 171/2014
zawartą w dniu 11. 03. 2014r o nazwie:
Most Solidarności „Pomoc świąteczna”

Wspólnie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych Rzeczy Pospolitej Polskiej, oraz z Fundacją „Oświata Polska za Granicą” wraz z Parafią św. Apostołów Piotra i Pawła w Przemyślanach na Ukrainie, zorganizowano i wykonano kolejny już raz pomoc przedświąteczną w kilku miejscowościach i wioskach na Ukrainie, dla rodzin które pomocy potrzebują. Dodatkowo wzbogacono – rozszerzono cykliczną juz akcje o pomoc uchodźcom ze wschodu Ukrainy ze względu na prowadzone tam działania wojenne. Koordynatorem tegorocznej akcji, podobnie jak w latach poprzednich jest Zarząd Główny Stowarzyszenia Byłych Wychowanków Salezjańskich Inspektorii Krakowskiej.

W imieniu obdarowanych osób, dzieci i rodzin, pragnę serdecznie podziękować Państwu za pamięć i hojną pomoc naszym wspólnotom parafialnym.

Przemyślany
Mitulin
Chlebowice
Pletenice
Stanisławów
Lipówka
Lwów

Zakupiono towaru na 180 paczek żywnościowych, które rozdzielono wg przesłanej listy osób.
Szczególnie ciepło przyjmowane są nasze dary. Staraliśmy się zakupić takie produkty, które najbardziej są potrzebne, a jednocześnie stosunkowo drogie na dochody wymienionych w zestawieniu rodzin. Szczególnie radośnie i z wdzięcznością były przyjmowane w tym okresie, ponieważ zbliżają się Święta Bożego Narodzenia.

Pieniądze na ten cel pozyskane zostały od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczy Pospolitej Polskiej za pośrednictwem Fundacji „Oświata Polska za Granicą” z siedzibą w Warszawie, na „pomoc świąteczną na wschodzie”. Wiesław Sojka – Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Byłych Wychowanków Salezjańskich Inspektorii Krakowksiej, współpracujący z nami od kilku lat odebrał je osobiście z Fundacji, z mego upoważnienia. Przekazał nam i wspólnie z nami organizował tę pomocową akcję.

Jak w poprzednich latach i w tym roku przyjechała delegacja BWS-ów z Miasta Rybnika, do Przemyślan aby powierzone nam zadanie zrealizować.

Współpraca w zakresie zakupu wszelkich produktów zawiązuje się już od jakiegoś czasu z firmą, która udziela nam na cele pomocowe sporo rabatu. Towar sprowadza świeży i dobrego gatunku. Pomaga w realizacji końcowej, użyczając środków transportu, jeśli zachodzi potrzeba. Zakupione towary, zgromadziliśmy w klasztorze, aby dokonać sortowania i podziału na paczki wg listy.

Produkty zakupione przez dostawcę na Bazarze „Szuwary” we Lwowie /najtaniej/, zostały rozważane, sortowane i pakowane w paczki przez wolontariuszy z Rybnika, z pełnym zaangażowaniem. Następnie delegacja wolontariuszy, wraz z księżmi Salezjanami z Przemyślan i wymienionych parafii, dostarczała i rozdawała paczki zainteresowanym. Wiele paczek rozwieźliśmy osobiście do domów, gdyż te osoby z różnych względów nie mogły się stawić osobiście. Najczęściej były to względy zdrowotne.

Prezenty sprawiły ogromnie dużo radości, a za tą radością, idzie serdeczna wdzięczność ludzi. /Dołączona dokumentacja zdjęciowa/

Od 12 do 15 listopada br. – to jest w piątek, sobotę, rozdzieliliśmy 150 paczek. Natomiast 30 paczek oddaliśmy do podziału pomiędzy uchodźców ze wschodu Ukrainy Dyrekcji Liceum Zawodowego, oraz Merowi Miasta Przemyślany. Paczki były obfite i ciężkie. Osoby obdarowane z wdzięcznością zwracały się do nas, aby za naszym pośrednictwem przekazać serdeczne podziękowania.

Ja również bardzo dziękuję. Zapewniając pamięć w naszych codziennych modlitwach.

Z poważaniem Szczęść Boże
Ks. Piotr Smolka
Proboszcz