Luty

MYŚLI ŚWIĘTEGO JANA BOSKO
na każdy dzień roku

L U T Y

„… Jeżeli znajdziecie się w jakimś niebezpieczeństwie duszy czy ciała, wezwijcie Anioła Stróża, a zapewniam was, że Ten będzie wam towarzyszył i was uwolni …”

/1 luty/
„… Dbajcie w szczególny sposób o dzieci, chorych, starszych i biednych a zasłużycie sobie na Błogosławieństwo Boże i szacunek ludzi …”

/2 luty/
„… Najlepszą rzeczą jaką można uczynić na świecie jest sprowadzić zagubione dusze na drogę cnoty, wiodącą do Boga …”

/3 luty/
„… Osobom chorym za wszelkie umartwienia cielesne wystarczy posłusznie spełnianie zaleceń lekarza i opiekunów oraz spokojne w duchu miłości do Boga znoszenie własnych cierpień …”

/4 luty/
„… Pocierp chociaż trochę dla tego Boga, który tyle wycierpiał dla ciebie …”

/5 luty/
„… Bądź zdolny upokorzyć się w każdym działaniu jeśli ma to służyć zbawieniu dusz …”

/6 luty/
„… Nie wszyscy mogą pościć i składać obfite jałmużny, odbywać długie pielgrzymki dla chwały Bożej, ale wszyscy mogą kochać Boga, wystarczy tylko chcieć …”

/7 luty/
„… Kochaj twoje zadania, jeśli chcesz je dobrze spełniać …”

/8 luty/
„… Aby miłość była braterska musi dobro jednego człowieka być dobrem wszystkich, a grzech jednego – grzechem wszystkich …”

/..czy chcemy czy nie jest odpowiedzialność zbiorowa…/red./

/9 luty/
„… Kto wie, że jest kochany kocha. A kto jast kochany otrzyma wszystko od młodzieży …”

/10 luty/
„… By czynić dobrze trzeba mieć trochę odwagi, cierpliwie znosić wszystkie niedostatki, nie krzywdzić nigdy nikogo i zawsze kochać …”

/11 luty/
„…Ten kto jest pokorny i kochający, będzie zawsze kochany przez wszystkich, przez Boga i przez ludzi …”

/12 luty/
„… Choroby duszy chcą być przynajmniej tak taktowane jak choroby ciała …”

/13 luty/
„… Jeżeli znajdziecie się w jakimś niebezpieczeństwie duszy czy ciała, wezwijcie Anioła Stróża, a zapewniam was, że Ten będzie wam towarzyszył i was uwolni …”

/14 luty/
„… Módl się do swojego Anioła Stróża, by przyszedł cię pocieszyć i towarzyszył ci w chwili śmierci …”

/15 luty/
„… Jeśli chodzi o służenie tak Dobremu Ojcu jak Bogu, trzeba być gotowym opoświęcić wszystko …”

/16 luty/
„… Staraj się dobrym słowem i przykładem zbawiać dusze tam, gdzie Pan cię przeznaczy …”

/17 luty/
„… Bądźcie roztropni, ale nie zapominajmy, że nasza rotropność musi zawsze polegać na ocaleniu wiary, sumienia i naszej duszy …”

/18 luty/
„… Przyjmujmy za maksymę, że jesli jakieś dzieło rozwija się pomyślnie to jest pewne, że pochodzi od Boga a nie od szatana …”

/19 luty/
„… Masz tylko jedną duszę i jeśli będzie zbawiona, wszystko zbawione. Jeśli stracona wszystko stracone na zawsze …”

20 luty/
„… Pozwólcie mi zbawić wiele dusz. Diabeł pracuje bez odpoczynku, by je zgubić.
A my pracujmy bez wytchnienia by je ocalić …”

21 luty/
„… Najpierw miłość trzeba okazać własnej duszy …”

/22 luty/
„… Pan Bóg zasługuje na anszą miłość, bo nas stworzył, odkupił, obdarzył niezliczonymi dobrami i przygotował nagrodę każdemu, kto zachowuje jego przykazania …”

/23 luty/
„… Mamy tylko jedną duszę. Gdybyśmy mieli dwie, może moglibyśmy dać jedną diabłu, by zadowolić swoje namiętności. Ale mamy tylko jedną …”

/24 luty/
„… Chciałbym, aby każdy z was uczynił taką refleksję: co uczyniłem w przeszłości dla mojej duszy? Jak prezentuję się obecnie w obliczu Pana? Jeśli urę to gdzie pójdę? Co chcę zrobiś w przyszłości …”

/25 luty/
„… W pracy dla dusz taką wartość ma 30 miligramów pobożności, jak 100 miligramów wiedzy …”

/26 luty/
„… Synu, masz tylko jedną duszę! Myśl jak ją ocalić …”

/27 luty/
„… Kto pracuje dla zbawienia dusz, ocali także swoją …”

/28 luty/
„… Kto czyni jałmużnę, by zbawić dusze, będzie nagrodzony dobrym zdrowiem i długim życiem …”

/29 luty/
„… Pan Bóg obdarzy licznym błogosławieństwem tego, kto poświęca się dla chłopców. Wielką radością jest zbawić się razem z tymi, którzy z naszą pomocą dostąpili zbawienia. Próżniactwem jest natomiast chcieć zbawić się w pojedynkę …”