POWITANIE

PRZENAJŚWIĘTSZEMU BOGU NIECH BĘDZIE UWIELBIENIE,
 MARYI KRÓLOWEJ WSPOMOŻYCIELCE WIERNYCH WYSŁAWIENIE
ZA WIELKI DAR, JAKI OTRZYMALIŚMY W DNIU JEJ UROCZYSTOŚCI.

 24 MAJA 2016 r. UKAZAŁA SIĘ POWTÓRNIE W INTERNECIE ODNOWIONA STRONA NASZEGO STOWARZYSZENIA BYŁYCH WYCHOWANKÓW SALEZJAŃSKICH  INSPEKTORII KRAKOWSKIEJ.
PRZEWIELEBNEMU KSIĘDZU INSPEKTOROWI
KSIĘDZU DARIUSZOWI BARTOCHA

SKŁADAMY WYRAZY SZCZEGÓLNEGO PODZIĘKOWANIA.

WIELKIE PODZIĘKOWANIE SKŁADAMY TAKŻE PANU PIOTROWI – ADMINISTRATOROWI SERWERA SALEZJAŃSKIEGO, ZA PRACĘ WYKONANĄ
W CELU ZBUDOWANIA NOWEJ SZATY GRAFICZNEJ NASZEJ STRONY SBWS.

Zarząd Główny Stowarzyszenia
Byłych Wychowanków Salezjańskich
Inspektorii Krakowskiej

Po wykonaniu koniecznych uaktualnień przekażemy drogim czytelnikom zaległe
i bieżące wiadomości z życia Stowarzyszenia BWS Inspektorii Krakowskiej.

Redakcja

DIARIUSZ ZG SBWS 2015 r.

Diariusz pracy Zarządu Stowarzyszenia BWS  Inspektorii Krakowskiej 

Rok 2015

Pragniemy z mocą zaznaczyć: nasze działania, szczególnie zagraniczne zawsze, od wielu lat były i są realizowane w porozumieniu, z pomocą i pod sztandarami Caritas Archidiecezji Bielsko-Żywieckiej oraz z bardzo życzliwą pomocą Polskiej Straży Granicznej w Medyce, a również z aprobatą i dużą pomocą  Konsulatu Generalnego Ukrainy, z siedzibą w Krakowie.
Składamy podziękowania za serce oraz  wielkie wyrazy wdzięczności.

Czytaj dalej